9-pin Matrix Soil Print

Revolució digital?
Hi estic molt a favor, però se’m plantegen certs dubtes.

Hi ha màquines que fan la feina de persones, i hi ha persones que son capaces de fer feines que mai podrà fer una màquina, la màquina ho ho podrà intentar, ho podrà imitar, però mai sentirà el que sent una persona.