#NODOS

Nodos és un llibre d'”assaig”, d’interacció, d’interrelació entre disciplines, entre mons, entre perones, entre reflexions.
Encara que, aparentment, res sembli tenir relació, tot està i pot estar relacionat. Nodos és un espai de reflexió, d’interconnecció, de filosofia, de matèria, de pensaments, de persones, de perfils, d’especialitats. Es difícil definir-ho. Per això s’anomena #NODOS.