XX Mercat Romà Iesso

Imatge gràfica per a la 20a edició del Mercat Romà de Iesso. Elements gràfics de comunicació i programa d’activitats.

L’Eneida com a fil conductor, l’èxode d’Enees fugint de la guerra de Troia amb els seu pare i fill al coll, fins arribar a Lavinum, embrió del que acabaria esdevenint la ciutat de Roma.