XX Mercat Romà de Iesso

L’Eneida, un poema èpic escrit pel poeta romà Virgili com a fil conductor.  Narrar l’èxode d’Enees fugint de la guerra de Troia amb els seu pare i fill al coll, fins arribar a Lavinum, embrió del que acabaria esdevenint la ciutat de Roma.
Tasques

Identitat gràfica

Sector

Història i cultura
Entreteniment